Filmovi 2010

Filmovi 2010

147. BAKA MUHOLOVKA
Animirani film,crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 11 – 12 godina. 2:27 min.

BAKA MUHOLOVKA

148. ČAROBNJAKOVA ŠUMA
Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenica, 12 godina. 1:36 min.

ČAROBNJAKOVA ŠUMA

149. PODMORNICA
Animirani film, lutke, računalo.
Grupa učenika, 10 – 12 godina. 2:00 min.

PODMORNICA