Filmovi 2011

Filmovi 2011

150. BOŽIĆNA PRIČA
Animirani film, kolaž, računalo.
Grupa učenika, 8 – 11 godina. 1:55 min.

151. CRNA OVCA
Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 11 – 13 godina. 3:24 min.

CRNA OVCA

152. ČUDNOVATE ZGODE ROBOTA ROBIJA
Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenica, 12 godina. 2:17 min.

ČUDNOVATE ZGODE ROBOTA ROBIJA

153. MUNJEVITI
Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenik, 9 godina. 1:38 min.

MUNJEVITI