ŠAF

Bakica mladić-starić-veselić

1990 – 2009

Bakica mladić-starić-veselić

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 9 – 14 godina. 3:47 min. 2007.