ŠAF

Iznenađenje

1990 – 2009

Iznenađenje

Animirani film, crteži na celuloidu.
Grupa učenika, 10 – 12 godina. 3 min. 1998.