ŠAF

Klaustrofobija

1990 – 2009

Klaustrofobija

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 11 – 14 godina. 1:45 min. 2007.