ŠAF

Krugovi

2012

Krugovi

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 13 – 14 godina. 1:46 min.