ŠAF

Moj prvi crtić

1975 – 1989

Moj prvi crtić

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 8 – 11 godina. 4:25 min. 1986.