ŠAF

Opsesija

1990 – 2009

Opsesija

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenica, 17 godina. 4:25 min. 2001.