ŠAF

Prljavi grad

2013

Prljavi grad

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 10 – 11 godina. 2:12 min.