ŠAF

Slučajna pustolovina

1990 – 2009

Slučajna pustolovina

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 10 – 11 godina. 3:02 min. 2009.