ŠAF

Svinjarija

1990 – 2009

Svinjarija

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 9 – 11 godina. 3:02 min. 2004.