ŠAF

Tri ježa

1975 – 1989

Tri ježa

Animirani film, kolaž.
Učenica, 9 godina. 2:15 min. 1983.