ŠAF

Velika pljačka

1990 – 2009

Velika pljačka

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 10 – 12 godina. 1:48 min. 1999.