ŠAF

Život u slikama

2016

Život u slikama

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Učenica, 10 godina. 0:38 min.