ŠAF

PAUK SELEKTIRAN U CHICAGU!

Film Linde Ljubić, "Mali pauk" selektiran je u konkurenciju međunarodnog dječjeg festivala u Chicagu (Chicago International children film festival). Ovaj najveći festival na svijetu, s nikada u povijesti više prijavljenih filmova djece, pohodi oko 25.000 gledatelja. "Malog pauka", simpatičnog kolaž filma, međunarodna će publika moći vidjeti između 27.10. i 05.11. tijekom programa festivala. Čestitke autorici!