ŠAF

Bajka

1990 – 2009

Bajka

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 9 – 10 godina. 1:49 min. 2006.