ŠAF

Čovijek koji je volio fućkati

2012

Čovijek koji je volio fućkati

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 13 – 15 godina. 3:46 min.