ŠAF

Divlja vožnja

2015

Divlja vožnja

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenica, 12 godina. 2:10 min.