ŠAF

Dječak i zmaj

1990 – 2009

Dječak i zmaj

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 9 – 14 godina. 2:13 min. 2004