ŠAF

Doktor Bezbriga

2020

Doktor Bezbriga

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 12 – 15 godina. 2:42 min.