ŠAF

Dvoboj

1975 – 1989

Dvoboj

Animirani film, crteži na papiru.
Učenik, 16 godina. 2:25 min. 1981.