ŠAF

Goljubi

2015

Goljubi

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenica, 10 – 13 godina. 3:30 min.