ŠAF

Gradnja kuće

1975 – 1989

Gradnja kuće

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 8 – 11 godina. 3 min. 1988.