ŠAF

Invazija

1975 – 1989

Invazija

Animirani film, predmeti.
Grupa učenika, 12 – 13 godina. 5 min. 1978