ŠAF

Kaubojska avantura

1990 – 2009

Kaubojska avantura

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 10 – 14 godina. 1:50 min. 2002.