ŠAF

Klupa

1990 – 2009

Klupa

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 8 – 11 godina. 3:12 min. 2004.