ŠAF

Koš

1975 – 1989

Koš

Animirani film, kolaž.
Učenik, 12 godina. 2:25 min. 1980.