ŠAF

Kosturski Aj-Aj

1990 – 2009

Kosturski Aj-Aj

Animirani film, kolaž.
Grupa učenika, 8 – 10 godina. 2:50 min. 2002.