ŠAF

Krumpiranje

2019

Krumpiranje

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 13 godina. 2:13 min.