ŠAF

Kutija

1975 – 1989

Kutija

Animirani film, crteži na papiru.
Učenik, 8 godina. 2:10 min. 1983.