ŠAF

Lopta

1990 – 2009

Lopta

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 10 – 13 godina. 1:28 min. 2006.