ŠAF

Lovac

1975 – 1989

Lovac

Animirani film, kolaž.
Učenik, 9 godina. 2:20 min. 1985.