ŠAF

Mačak u čizmi

2014

Mačak u čizmi

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 10 – 11 godina. 2:16 min.