ŠAF

Majmunska posla

1990 – 2009

Majmunska posla

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 9 – 11 godina. 2:40 min. 2002.