ŠAF

Mala olimpijada

1975 – 1989

Mala olimpijada

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika 9 -10 godina. 2:20 min. 1978.