ŠAF

Marko skače

1990 – 2009

Marko skače

Animirani film, crteži na celuloidu.
Grupa učenika, 9 – 12 godina. 2:30 min. 1990.