ŠAF

Mravi

1990 – 2009

Mravi

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 8 – 13 godina. 2:29 min. 2003