ŠAF

Na čehari

1975 – 1989

Na čehari

Animirani film, lutke.
Grupa učenika, 14 -15 godina. 3 min. 1976