ŠAF

Na ljetovanju

1975 – 1989

Na ljetovanju

Animirani film, crteži na papiru.
Grupa učenika, 11 godina. 2:45 min. 1987.