ŠAF

Ograda

1990 – 2009

Ograda

Animirani film,crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 9 – 14 godina. 2:40 min. 2005