ŠAF

Olimpijada animacije

1975 – 1989

Olimpijada animacije

Animirani film, kolaž.
Grupa učenika, 13 – 14 godina. 3 min. 1984.