ŠAF

Operacija brašno

1990 – 2009

Operacija brašno

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 8 – 11 godina. 2:00 min. 2006.