ŠAF

Proljeće

1990 – 2009

Proljeće

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 10 – 14 godina. 2:00 min. 2004.