ŠAF

Proždrljivac

1975 – 1989

Proždrljivac

Animirani film, kolaž.
Grupa učenika, 12 – 13 godina. 2:50 min. 1893.