ŠAF

Ptica

2019

Ptica

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 14 godina. 2:08 min.