ŠAF

Puhne vjetar

1975 – 1989

Puhne vjetar

Animirani film, kolaž.
Učenici, 12 godina. 1 min. 1983.