ŠAF

Reprezentacija galaksije

2014

Reprezentacija galaksije

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 12 – 13 godina. 2:16 min.