ŠAF

Roda modernog doba

2013

Roda modernog doba

Animirani film, crteži na papiru, računalo.
Grupa učenika, 10 – 13 godina. 2:20 min.