ŠAF

Roktanje u mraku

1990 – 2009

Roktanje u mraku

Animirani film, crteži na celuloidu.
Grupa učenika, 11 – 14 godina. 3:30 min. 1996.