ŠAF

Ruža

1990 – 2009

Ruža

Animirani film,crteži na papiru.
Učenik, 13 godina. 2:25 min. 2006.